köszöntő        szakterületek        tevékenységi területek        munkadíjak        egyéb szolgáltatások        impresszum

Dr. Horváth Sándor Ágoston ügyvéd - EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

 

Jogügyletek fokozott biztonsága érdekében történő ellenőrzés

A minősített elektronikus aláírása segítségével jogosult vagyok az ügyfeleim jogügyleteinek fokozott biztonsága érdekében a (JÜB) rendszeren keresztül az előttem bemutatott személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány a nyilvántartási adatokkal való egyezőségét és érvényességét a nyilvántartó hatóságoknál ellenőrizni.

Elektronikus cégeljárás

A minősített elektronikus aláírása segítségével jogosult vagyok az elektronikus cégeljárás során a gazdasági társaságok cégbíróság előtti ügyeinek elektronikus ügyintézésére (alapítás, módosítás).

Tulajdoni lap lekérés

Ügyfeleim számára percek alatt friss, hiteles és nem hiteles tulajdoni lapokat tudok lehívni.

Letétkezelés

Lehetőség van az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény szerinti esetekben készpénz vagy értéktárgy letétbe helyezésére, amit letéti szerződésbe foglalok és az ott rögzített feltételek szerint kezelek.

Elektronikus aláírás

Rendelkezem minősített elektronikus aláírással.

Elektronikus fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem

A minősített elektronikus aláírás segítségével jogosult vagyok fizetési meghagyásos eljárás iránti kérelmek elektronikus úton történő benyújtására, és a képviseletében ellátott fizetési meghagyásos ügyek elektronikus úton történő archiválására, lekérdezésére.

Elektronikus archiválás és adatmentés

A benyújtott dokumentumokat szkennelés útján elektronikusan (biztonsági mentés mellett) és papír formátumban is tárolom és archiválom, amelyekről másolat kérhető.

____________________________________________________________________________________________________________

Dr. Horváth Sándor Ágoston ügyvéd hivatalos oldala C 2014